Şəkillər seçmək Şəkillərin minimal sayı — 1 ədəd.

Əlaqə məlumatları

e-mail saytda göstərilmir

Tibbiavadanliqlar.az-ın sadə qaydaları

Eyni elanı bir neçə dəfə təqdim etməyin.
Təsvir və ya şəkillərdə telefon, email və ya sayt ünvanı göstərməyin.
Ad yerində qiymət yazmayın - bunun üçün ayrıca yer var.
Qadağan olunmuş məhsulları satmayın.

Tibbi avadanliqlar Tibbi avadanliqlar , Tibbi avadanlıqlar